Undersøk seljeblomster

Gå ut til et sted det er seljetrær.

Lærerne hjelper dere å finne dem.

Det er lurt å lese her før dere går ut:

(Her setter vi to bilder ved siden av hverandre):

SETT INN BILDE HER

Hunnblomster til selje https://commons.wikimedia.org/wiki/Salix_caprea?uselang=no#/media/File:Salix_caprea_003.jpg

Willow

SETT INN BILDE HER

Hannblomster til selje

https://commons.wikimedia.org/wiki/Salix_caprea?uselang=no#/media/File:Salix_caprea1.jpg Kurt Stueber

Kan dere finne hunn-blomster og hann-blomster?

Plukk noen kvister med blomster

og ta dem med inn.

SETT INN BILDE HER

Lupe

Nå er det smart med luper.

Når vi ser på ting med lupe,

ser de større ut.