7 – Meitemarken har fem hjerter. Meitemarkens kropp.

Kapittelbilde Kapittel 7Illustrasjon: Svetlana Voronkova

Kapittel 6 og 7 handler om meitemark. Kapittel 6 handler mest om hvilken betydning meitemarken har for jorda på jordkloden. Kapittel 7 handler mest om meitemarkens kropp, som viser hvordan den er tilpassa et liv nede i jorda.

I kapittelbilde 7ser vi at Jenny og Samir, Hen og Katt, har gjemt seg bak en voll av ekskrementer fra stormeitemarken Lumbricus terrestris. I denne fortellinga hopper de ned i meitemarkens lange gang og får briller av Hen som de kan se inn i marken med. Hen forteller hva de ser: Munn, svelg, kro, krås, hjerter, hjerne … I dette kapittelet forteller vi hva som er så spesielt med meitemarken, som gjør at den kan velte jorda på jordkloden og sende den gjennom kroppen sin

I Norge blir den lengste meitemarken ca. 20 centimeter. Er det noen foreldre som kan fortelle om større meitemark som lever i andre land? Hva gjør meitemarkene der? Er det vanlig å snakke om at meitemark lager fin jord? Hvor vanlig er det med vermikomposting, altså å lage kompost til jorda ved hjelp av små meitemark?

Illustrasjon: Svetlana Voronkova

Det finnes mange modeller og fotografier av meitemarkens kropp. Vi håper elevene blir overrasket og nysgjerrige. Når meitemark kan lage flere tonn med næringsrik jord på en åker, har de stor betydning. Charles Darwin sier at den lille meitemarken betyr så mye, fordi det er så veldig mange av dem.

Når meitemarken er så viktig for jorda til planter som mennesker og dyr lever av, kan vi spørre om vi tar hensyn til den når vi planlegger samfunnet oppå bakken? Er det likegyldig om vi asfalterer og bygger der meitemarken jobber? Det er en diskusjon.

Fortellinga til kapittel 7 kan du lese her i to utgaver

lang fortelling

kort fortelling

Vær så god, bare let alle steder. Vi håper voksne finner noe de synes er interessant og morsomt! Begynn her!