11 – Avskjedsgaven. Hva er den fineste gaven?


Dette er det siste kapittelet i fortellinga om Jenny og Samir, Hen og Katt. Da reiser Hen og Katt hjem igjen og gir bort en avskjedsgave.

I dette kapittelet er det ikke med snutter, kviss og det som er med i kapitlene 1 til 10. Kapittel 11 er ment for å tenke litt.

Jenny og Samir har jo lurt på hvorfor Hen og Katt kom til jorda, og hvorfor de kom akkurat til dem. Hen og Katt forteller nå at de har holdt utkikk med planeten jorda fra sin egen planet Mo-lo, for å finne ut om det er noen på jorda som forstår hvor fin den er. Og for å se om det er noen som forstår at det er en sammenheng mellom alle ting i naturen. Avhengigheten.

Deres egen planet har ei rød sol, Proxima Centauri. Røde soler er på langt nær så varme som jordas sol. De røde solene har brent lenge og er svakere. Så planter og dyr er annerledes på Mo-lo enn på jorda, sier Hen. Men som det er fortalt i innledningskapittelet til Lumbrikus, så gjelder det i hvert fall å finne planeter som har vann. Det betyr: Vannet må ikke fordampe og forsvinne. Vannet må ikke være is. Det betyr en temperatur fra null til hundre grader. Vann er forutsetning for liv.

Hen og katt veit mye om det vi kaller økologi. Økologi er vitenskapen om levende veseners forhold til miljøet de lever i. Hen og Katt har tatt med seg Jenny og Samir inn i blomster, etter insekter og ned i jorda til meitemarker og andre dyr. De har vist hvordan de vesenene påvirker hverandre, som blomstene og insektene, som planter og meitemark, trost og rognetrær, som snegl som blir spist av piggsvin. De levende vesenene påvirkes også av det som ikke lever, av det som er deres miljø, som nedbør, temperatur, fjell og jord. Fotosyntesen er et eksempel. Og meitemark, sopp og bakterier kan endre geologiske forhold ved å lage jord. Hvor viktig er det å vite dette, for å ta vare på livet på jorda?

Forholdet mellom levende vesener og det som ikke lever, danner økosystemer. Skog er et økosystem. Men det er mange slags skoger på mange slags steder, og vi kan dele inn økosystemene mer og mer lokalt og detaljert. Felles for dem, er at det gjennom lang, lang tid er dannet forhold mellom bestemte levende vesener og bestemte miljøer. En tilpasning, et avhengighetsforhold, som gjør at akkurat de levende vesenene klarer seg og kan leve – i et bestemt naturmiljø.

Kanskje det Hen og Katt viser Jenny og Samir, vil få flere til å forstå at hvis vi mennesker gjør forandringer ett sted, kan vi ødelegge mye et annet sted. Og omvendt, ved å sørge for at det er blomster med mat for humlene fra vår til høst, får vi kanskje mange epler og mye blåbær. Og hvis vi tar vare på frøene i verden, og ikke ødelegger dem, kan mye godt skje.

Jenny og Samir får en avskjedsgave. Den ligger i et vakkert skrin. Etter den siste turen i romskipet med Katt og Hen, åpner de det. Den aller fineste gaven! Hva er det de ser?

Her er fortellinga Avskjedsgaven fra Hen og Katt.

Lang fortelling

Kort fortelling