Start – Den røde planeten

 
 

I dette kapittelet får vi høre om starten på fortellinga. Hen og Katt kommer fra en planet som går rundt sola Proxima Centauri. Den sola finnes i virkeligheten.

Proxima Centauri. Foto: ESA/Hubble & NASA

 

Proxima Centauri er den nærmeste sola til vårt solsystem. Proxima betyr nærmest. Centauri = Kentaur = Skytten.

Den er en rød dvergstjerne, som er navnet på soler som skinner med et rødt lys. Røde soler er eldre, mindre og kjøligere enn vår sol. De brenner stoffet sitt langsomt. De er svært gamle. Proxima Centauri sender ut mindre enn en hundredel av den energien vår sol sender.

Det betyr at planeter rundt røde soler kan ha en temperatur på mellom 0 og 100 grader, avhengig av avstanden til slike soler. Det kan bety at det er vann på planetene.

Proxima Centauri er en del av et stjernesystem som heter Alfa Centauri, som består av tre stjerner. Den ene kalles Alfa Centauri A, den andre Alfa Centauri B og den siste, den røde dvergen, Proxima Centauri.

Astronomer har lenge vært på utkikk etter en planet i bane rundt Proxima Centauri. Høsten 2016 mente de at de har funnet den. Les hva tidsskriftet Science skriver om den nyoppdaga planeten i august 2016. Se hva NRK skrev i NRK.

Les Knut Jørgen Røed Ødegaard om Proxima Centauri

Er noe mulig?

Har den nye planeten vann? Hvis ja, må den ha en temperatur over null grader og under hundre. Er den nye planeten ekstremt varm? Har den det rette lyset til å lage fotosyntese? Det er også spørsmål om den nye planeten er varm på den ene sida og kald på den andre. Mange spørsmål og ikke mange svar.

Ei rar fortelling

To vesener kræsjer i treet til Jenny og Samir en dag. Det hører vi om i kapittel 1. Det er Hen og Katt. Hen sier sier de kommer fra en planet som går rundt Proxima Centauri. De sier at de har reist med lysets hastighet og brukt 4,2 lysår. De kaller planeten sin for Mo-lo som har ei rød sol. Mo-lo, som betyr Mu-lig på norsk.

Det spesielle med Hen og Katt, er at de kan gjøre seg sjøl og alle andre, også Jenny og Samir, veldig små. Det betyr at de fire kan gå inn i gangene til meitemarken, de kan gå inn i blomster og se hva insektene gjør der. Hen og Katt forstår alle språk.

Hen og Katt tar med seg Jenny og Samir på oppdagelser i blomster og dyr. Det har en spesiell grunn. Hvorfor Hen og Katt kom til planeten jorda, får vi vite først i det siste kapittelet. Det

Det er laget ei fortelling om ferden fra Mo-lo. Den ene er lang, den andre er kortere. Vær så god, les og hør!

lang fortelling

kort fortelling