Takk

Takk til folk som har hjulpet oss med å lage Lumbrikus

Det er mange som har forklart oss ting vi ikke visste, ved å snakke med oss eller ved å skrive brev.

Trond Knapp Haraldsen. Seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Inspirator og forteller. Han er årsaken til at Lumbrikus forteller så mye om meitemarkens betydning.

Rim Tusvik fra Naturfagsenteret om elever som forskere.

Ansatte på biblioteket til Naturhistorisk institutt med hjelp til å finne tegninger av detaljer ved bestemte insekter.

Øystein Lofthus, kurator ved Botanisk Hage, som forklarte rørkroner og tungekroner i hestehovens blomst.

Arve Elvebakk ved UIT/Norges arktiske universitet fortalte om snegler i Tromsø

Anna Blix, biolog, fortalte om humler og humletransport.

Toril Mentzoni, leder av La humla suse, fortalte om hva vi kan gjøre for humler.

Aksel Nærstad, Utviklingsfondet (på det tidspunktet). Om handel med humler i verden og om kampen for å bevare såkornet.

Morten Falck, fluesamler, fortalte om mange insekter.

Arne Andersen, limnolog, svarte på spørsmål om meitemark og oksygen i vann.

Lars Ove Hansen, entomolog, visste hva som er skolopenderens hovedfiende.

«Spør en biolog» er et nettsted hvor vi har lært mye.

Lærere, oversettere og utviklere

Underveis i utviklingsprosessen av denne læringsressursen har vi fått god hjelp og innspill fra elever i ulike målgrupper og deres lærere. Både på barnetrinn og ungdomstrinn, ordinær opplæring og innføringstilbud.

Dette har hjulpet oss til å lage en best mulig ressurs, da vi har fått mange konkrete tilbakemeldinger. Takk til Marianne Gaasø, Vigdis Glømmen, Solbjørg Mikkelsen, Hanne Bjerved Andreasssen og Hanne Hvaara.

Det er Jorun Gulbrandsen som har skrevet den norske teksten og har hatt faglig ansvar for innhold og tekst, dette i samarbeid med Lene Østli og Marit Lunde og flere ansatte på NAFO.

NAFOs nettverk av tospråklige lærere og andre nettverk har gjort det mulig å få oversatt og les inn tekster. Tema Morsmåls medarbeidere i arabisk, somali og Tigrinja har oversatt og lest inn.

Takk til Mohammed Melioui, Ilham Tawfiq, Osman Aden, Abdi M. Handulle, Amina Madar og John Sium.

Takk også til Medieseksjonen på OsloMet ved Bernt Michael Johansen, som har gjort alle opptak og redigert all lyd for oss på NAFO.

Takk for bilder!

Flere har gitt oss gaver i form av rett til å bruke bildene de har tatt, uten vederlag.

Finn Jensen

Gudmund Anders Dalsbø

Kjetil Eivind Hamre

Marie Klever Bøye

Reidun Pommeresche

Spire. Ungdomsorganisasjonen til Utviklingsfondet

Verdalsbilder.no/Eystein Ness

Øystein Elgarøy

Andre gode hjelpere

Mailin Moon Lee Øgrim, skoleelev, som dissekerte liljeblomst og lot oss fotografere.

Sigrun Lindaas Norhagen som skreiv masteroppgave: Trenger vi nye lesestrategier for digital lesing?

Leikny Øgrim, professor i IKT og læring ved Oslomet, som ga gode råd i starten av prosjektet Lumbrikus. Redaktør for boka Digital praksis i skolen.