11 – Avskjedsgaven. Hva er den fineste gaven?

Dette kapittelet – Avskjedsgaven fra Hen og Katt

Kompetansemål

For hele Lumbrikus gjelder disse kompetansemålene fra læreplan i naturfag.

Dette er Lumbrikus

Her får du en oversikt over elementene i Lumbrikus:

 

Om kapittelet:

Dette er det siste kapittelet i fortellinga om Jenny og Samir, Hen og Katt. De andre kan godt tas i den rekkefølgen det passer læreren og årstidene. Men kapittel 11 er nok det siste, for da reiser Hen og Katt hjem igjen og gir bort en avskjedsgave.

I dette kapittelet er det ikke med snutter, kviss og det som er med i kapitlene 1 til 10. Det er ment være mest til ettertanke.

Hen og Katt forteller at de har holdt utkikk med planeten jorda fra sin egen planet Mo-lo, for å finne ut om det er noen som forstår hvor fin jorda er. Og for å se om det er noen som forstår at det er en sammenheng mellom alle ting i naturen. Avhengigheten.

Deres egen planet har ei rød sol. Røde soler er på langt nær så varme som jordas sol. De røde solene har brent lenge og er svakere. Så planter og dyr er annerledes på Mo-lo enn på jorda, sier Hen. Men som det er fortalt i innledningskapittelet til Lumbrikus, så gjelder det i hvert fall å finne planeter som har vann. Det betyr: Vann må ikke fordampe og forsvinne. Vann må ikke være is. Det betyr en temperatur fra null til hundre grader. Vann er forutsetning for liv.

I denne læringsressursen Lumbrikus har vi forsøkt å vise hvordan insekter, dyr og planter lever i et avhengighetsforhold til hverandre. Det har handla om økologi.

Økologi

Økologi er vitenskapen om levende veseners forhold til miljøet de lever i. De levende vesenene påvirker hverandre, som blomstene og insektene, som planter og meitemark, trost og rognetrær, som snegl som blir spist av piggsvin. De levende vesenene påvirkes også av det som ikke lever, av det som er deres miljø, som nedbør, temperatur, fjell og jord. Fotosyntesen er et eksempel. Og meitemark, sopp og bakterier kan endre geologiske forhold ved å lage jord.

Forholdet mellom levende vesener og det som ikke lever, danner økosystemer. Skog er et økosystem. Men det er mange slags skoger på mange slags steder, og vi kan dele inn økosystemene mer og mer lokalt og detaljert. Felles for dem, er at det gjennom lang, lang tid er dannet forhold mellom bestemte levende vesener og bestemte miljøer. En tilpasning, et

avhengighetsforhold, som gjør at akkurat de levende vesenene klarer seg og kan leve – i et bestemt naturmiljø.

Med dette håper vi at vi har gitt et lite bidrag til barn og ungdom når det gjelder å forstå litt av økologien. Kanskje skjønne at hvis vi gjør forandringer ett sted, kan vi ødelegge mye et annet sted.

Og omvendt, ved å sørge for at det er blomster med mat for humlene fra vår til høst, får vi kanskje mange epler og mye blåbær. Og hvis vi tar vare på frøene i verden, og ikke ødelegger dem, kan mye godt skje.

Her er fortellinga Avskjedsgaven fra Hen og Katt.

Kort fortelling

Lang fortelling

Samtale om fortellinga

Her er noen ideer til samtale med elevene bare til bruk for læreren. Ikke noe som skal være skriftlig, men heller brukes for å tenke høyt sammen. Det er ingen fasit.

– Hen og Katt skal reise. Jenny og Samir ber dem om å være lenger, så de kan kjøre med romskipet og se på flere ting. – Dere trenger ikke det, sa Hen. «Dere veit det viktigste allerede». Hva mente Hen med det? Hva var «det viktigste»?

– Hen og Katt hadde sett på jorda lenge, mens de var på Mo-lo. De mente at jorda hadde alt. Hva var det som var så fint?

– Jenny og Samir hadde spurt før, om hvorfor Hen og Katt hadde kommet. De hadde venta lenge på svar. «Vi kom til dere to, fordi dere forstår», sa Hen. Hva mente Hen at de forsto?

– Hen fortalte om planeten sin, Mo-lo. Den har ei gammel sol. Hvorfor reiser Hen og Katt og flokken deres til andre planeter? Hva ser de etter på andre planeter?

– Jenny og Samir hadde lært mye de ikke visste om fra før. Hva var det?

– Synes dere det er morsomt å høre om noe dere ikke visste fra før? Har læreren fortale noe rart, kanskje?

– Kan dere huske noe av det Jenny og Samir opplevde sammen med Hen og Katt? Hva tror dere var morsomt og overraskende for Jenny og Samir?

– Hen sa: Dere trenger ikke å reise med meg og Katt inn i fisk og fugl for å forstå. Dere kan finne ut sjøl, hvordan de er inni. Men hvordan kan Jenny og Samir finne ut det, da?

– Kjenner dere noen som er veldig nysgjerrige og lurer på alt mulig? Som spør og spør: Hvorfor det? Hva er det? Hva er inni? Hvordan virker det?

– Har dere lyst til å finne ut ting? Er det noen som blir irriterte og sinte hvis de ikke får svar? Er det noe dere lurer veldig på? (Hun som skriver dette, gråt og ropte til moren sin: «VIT! VIT!» Den stakkars moren ble spurt om alt mulig: Hvorfor er gresset grønt? Hvorfor faller løvet av trærne? Hvorfor svømmer fisk? Hvorfor fryser jeg på beina? Hvorfor er rabarbra sur? Hvorfor knirker snøen når vi går? Hvorfor brenner fyrstikk? Hvorfor har noen do med vann og noen har ute-do? Hvordan blir blomster epler? Hva tenker katter? Det var så mye.)

– Jenny og Samir fikk en avskjedsgave av Hen og Katt. De lurer på om det er et frø. Hva tror dere? Er det frø så fint, da? Er det ikke bedre med 300 kroner?

– Katt kan jo snakke! Merkelig at han ikke har gjort det før?

– Når dere tenker på hvordan Hen og Katt ser ut: Hva er det med dem? Har de prøvd å likne mennesker og dyr? Er det sikkert at de ser ut sånn når de kommer hjem?

– Tror dere at det lever noe på andre planeter? Kanskje dere liker å lage fortellinger?