Lærerveiledning

Vi tror vi letter lærerens arbeid når vi gir bakgrunnsstoff. Lærere har mye å gjøre, og det tar mye tid å finne fram til det som er viktig, morsomt og verdt å fortelle. Lærerne vil jo gjerne vite mer enn det som noen har valgt ut til elevenes lærebøker. Og ikke minst håper vi at lærerne blir inspirert til å fortelle elevene om finurlige måter naturen fungerer på.

Trykk på de ulike bildene for å blir inspirert til hvordan du kan bruke LUMBRIKUS med dine elever.