Mais

Mais på et fat

MaisFoto: GAD

Høye maisplanter

Mais er ei høy plante.Foto: Tsikavyi

Mais er god mat til mennesker og dyr.
Mais liker å vokse der det er varmt.
Mais kan vokse noen steder i Norge også!

Mais begynte å vokse i Sør-Amerika
og i Mellom-Amerika.
Folk plukka den til mat.
Det var for ti tusen år sida.