Havre er korn 

Havre

Havre Havre Foto: Andreas Trepte

Jeg er havren,
jeg har bjeller på.
Mer enn tjue, tror jeg,
på hvert strå!

Frøene til havre henger og dingler
Det er mange som tenker på dem
som små bjeller.

Spiser dere kornblanding til frokost?
Er det havregryn i den?
Kanskje dere bare spiser havregryn?
Eller havregrøt?

Det er proteiner i havre.
Proteiner bygger muskler i kroppen vår.

Havre kommer fra Midt-Østen.
Men den vokser fint i Norge også.