Grifler ser ut som silke 

Maiskolbe. Trådene ser ut som hår, men er grifler med arr.Foto: R.W. Elmore 

Her er en maiskolbe med grønt hår.
Nei, det er ikke det.
Det er griflene til maisblomsten!

Griffelen er et rør.
Der går pollenkorn gjennom
for å komme inn i blomsten.

I USA kaller de hårene silk.