De fire årstidene i Norge 

Vår Foto: Eirik Hanssen

Sommer Foto: William Chouffot

Tyttebær

Høst Foto: Anthony DeLorenzo

Vinter Kilde: pxhere.com