Spirer alle frø?

Ert som spirerFoto: Gudmund Dalsbø

Det er ikke alle frø som spirer.
Da ville det blitt for mange blomster og trær.
Men plantene lager mange frø.

For det er mye som kan ødelegge.

Kanskje noen faller på stein uten jord.

Kanskje noen ikke får vann nok.

Kanskje dyr tygger i stykker frøet.

Kanskje noen spirer, men et dyr spiser opp spiren.

Men mange frø spirer, spiren vokser,
og det blir en ny blomst eller et nytt tre.