Har meitemark tenner?

Munn Foto: J. Stein Carter

Nei! Meitemarken har ikke tenner.
Den tar mat med munnen
og svelger det.
Maten går til en mage som heter kro.
Der får maten spytt.

Maten går videre til kråsen.
Det er en tyggemage.
Der er det litt småstein.

Tyggemagen har sterke muskler.
Den klemmer og knuser maten.
Så går maten til tarmen.
Blodårene henter næring
fra tarmen.
Resten blir bæsj .
Bæsj heter også kast.