Tegn innmaten til meitemarken

Illustrasjon, med piler, av hvordan meitemarken ser ut inni

Bildet viser hva vi kan finne inni meitemarken.Illustrasjon: Svetlana Voronkova

En modell Illustrasjon: Svetlana Voronkova

Studer bildene i kapittel 7 i Lumbrikus:

Lag din egen tegning.
Hvis du gjør det, må du gjøre mye smart:

Du studerer en modell.
Du leser hva de forskjellige tingene er.
Du lurer kanskje på hva marken bruker det til.
Når du tegner, må du se mange ganger.
Du ser hva som er stort og hva som er smått.
Du lærer veldig mye.

Du kan fortelle til andre!
Det er ikke mange i Norge som kan fortelle
hvordan en meitemark er inni!