Snakk sammen i klassen

Bildet til venstre: Foto: GAD. Bildet til høyre, Foto: Tjura barnehage


Hva er forskjellen på forsøk med frø som spirer
og forsøk med dyr?

Forsøk med frø:
Vi sår frø i jord eller på papir.
Vi gir mye eller lite vann.
Vi gir mye eller lite lys.

Men kan vi la være å gi dyr mat?
La være å gi dem vann og luft?
Vil vi gjøre noe som er vondt på dem?

Hvis dere skal studere meitemark:
Hva er en god måte å gjøre det på?