Besøk marken

Foto: USDA

Gå ut og grav etter mark.
Hvor er det sannsynlig å finne mark?
Er det smart å gjøre det i solskinn?
Forbered dere. Før dere går ut, studer bilder:

Gråmeitemark

Rosa meitemark 

Stor-meitemark 

Kompostmark 

Skogmeitemark

Det er fint å ha med noen fargekopier av bildene ut.

Husk papir og blyant for å skrive hva dere så.
Fotografere?

Etterpå: Kan dere fortelle til andre
som ikke har gjort det som dere har gjort?

Fortell hvordan de ulike
meitemarkene lever.
Finner dere noe om det
i kapittel 6 og 7 i Lumbrikus?