Vanlige meitemarker i Norge

Det er 27 forskjellige arter i Norge. De lever på forskjellige måter. Illustrasjon: Reidum Pommeresche

1 – Kompost-meitemark
og skogs-meitemark

Små som en finger.
Bor øverst.
Spiser planter på
bakken.
Spiser jord.

2 – Grå-meitemark og
rosa meitemark

8-12 centimeter.
Spiser jord.
Lager mange ganger.

3 – Stor-meitemark
(Lumbricus)
og lang meitemark

20-30 centimeter.
Graver dype ganger
med sterke vegger.
Spiser vissent løv.