Stor-meitemarken

Den største er
stormeitemarken. Foto: Reidun Pommeresche

Stor-meitemarken heter Lumbricus terrestris
på latin.
Den er den største marken i Norge.
Den kan bli 30 centimeter lang!
Like lang som halve armen din!
Den kan bli 3 år, 6 år eller 12 år.

Den lager en gang som går
to til tre meter nedover.
Kan dere måle oppover en vegg
og se hvor langt tre meter er?

Stormeitemarken kan spise jord,
men den liker best å finne mat på bakken.
Der ligger det bløtt løv
som er begynte å råtne litt.