Skolopenderen

En illustrasjon av en skolopender

SkolopenderIllustrasjon: Svetlana Voronkova

TusenbeinFoto: Paul Ferris, Wanstead Wildlife


Skolopenderen har 15 ledd og 30 bein.
Da kan den snu og bøye seg
nede i meitemarkens ganger.
Den er lang og tynn.
Du ser leddene som striper.Skolopenderen er et rovdyr
Det betyr at den fanger maten.
Den kan holde fast meitemarken
og bite den i hjel.

Skolopenderen er ikke farlig for mennesker.
Den er liten som en lillefinger.

Noen sier at den heter tusenbein.
Men det er feil.
Det nederste bildet viser et tusenbein.