Meitemarken er et dyr

Meitemark kryper på bakken

Kompostmark Hver strek er et ledd.Foto: Natural History Museum © Rob Hille.

Meitemarken er et dyr.
Den er et leddyr.

Du kan se at en meitemark strekker seg ut
og kryper sammen.
Det kan den gjøre fordi den har ledd.
Da kan den bevege seg i jorda.

Den kan gå forlengs og baklengs.

På kroppen har den små børster.
Marken kan holde seg fast med dem.