Lite matjord i Norge

Illustrasjon: GD


Bare en tanke:
Vi deler opp Norge i 100 biter.
Tre av bitene viser hvor stor del av Norge
vi kan dyrke mat på.

Slik jord kalles matjord.

Tre biter er tre prosent.
Er det mye?
Er det lite?