Inni meitemarken

Inni meitemarken

På bildet kan vi se hvordan meitemarken ser ut inni.Illustrasjon: Svetlana Voronkova

Vil du vite hvordan
meitemarken ser ut inni?

Vil du vite hva som skjer
hvis en meitemark blir delt i to?
Da må du se på Kapittel 7