Hva gjør marken under fotballbanen?

Meitemarkens bæsj. Vi kan si kast i stedet for bæsj. Foto: Ross Gray/Science Learning Hub

Hva gjør marken i et mål jord?
I en åker?
Den kan lage flere hundre kilometer med
meitemarkganger!
Hvis vi legger alle gangene etter hverandre.
Det er flere hundre tusen meter!
I gangene er det luft og vann og kast.

De meitemarkene kan spise
25 tusen kilo med jord på ett år!
På fire år har de spist hele åkeren
og bæsja den ut igjen.
Og da er jorda enda finere.
Meitemark kan forandre jorda
fordi de er så mange.