Hvilke meitemarker?

Den største er
stormeitemarken. Foto: Reidun Pommeresche


Gjør alle meitemarker likt?
Hvilke mark skal dere forsøke å finne?
Hvordan skal dere se forskjell på dem?
Er det noe sted å lære om det på forhånd?
Kan dere finne noe i kapittel 6 og 7 i Lumbrikus?
Hvor skal dere grave etter mark
og finne jord å ta med tilbake?

Kan dere finne erfaringer fra andre elever? Tips: naturfag.no