Tusen egg hver dag

Larver til venstre. Egg til høyre. Foto: Waugsberg

Det er ei bie som er moren
til alle honningbiene i bikuben.
Det er dronninga.
Hun legger egg.
Hun kan legge mer enn ett tusen egg hver dag.
Mer enn 1000!
Hun kan leve i fire eller fem år.