Steingjøkhumla dreper

Steinhumle

Steinhumle. Dronning.Foto: Arnstein Staverløkk

Steingjøkhumle

Steingjøkhumle. Dronning. Hun har mørke vinger og er stor. Hun kan bite. Foto: Arnstein Staverløkk

Steingjøkhumla likner på steinhumla.
Hun vil at arbeiderne i bolet skal tro at hun er den riktige.
Hun sitter stille utenfor.
Da får hun lukt fra bolet på seg.
Da vil kanskje ikke arbeiderne merke henne så fort.Hun går inn i bolet.
Hun slåss med arbeiderne der.
Hvis hun vinner kampen,
dreper hun dronninga som bor der.
Hun spiser alle eggene.
Hun kaster ut de minste larvene.
De som er litt større får leve
og bli hennes arbeidere.

Hun legger egg som blir dronninger og hanner.
De nye dronningene og hannene flyr vekk.
Hun lager ikke nye arbeidere.
Da er det ingen som henter mat.
Alle som blir igjen i bolet dør.
Men steingjøkhumlas unger lever videre.

Men noen ganger taper steingjøkhumla.
Arbeiderne i bolet jager henne.