Hvor er maten?

Foto: NatuerlichGut

Er det noe pollen og nektar her?
Er det noe mat for insekter her?

Lilla og gule blomster

Foto: Couleur

Er det noe pollen og nektar her?
Er det noe mat for insekter her?