Honning til menneskene

Honning på glass

Honning fra honningbiene i bikuben Foto: PollyDot

Det er mye honning
inne i kuben til honningbiene.
De samler honning for å spise om vinteren.
De dør ikke om høsten (det gjør humler).

Det er derfor menneskene har biene i kasser.
De tar mye av honningen som biene har laget.
Biene får sukkervann tilbake.

Menneskene kalles birøktere.
Å røkte betyr å passe og stelle.