Først var det bare veps

Illustrasjon: Nobu Tamura

En gang levde dinosaurene på jorda.
Det var mer enn 130 millioner år sida.
Da var det vinden som sendte pollen
fra blomst til blomst.
Da falt det mye pollen på bakken.
Mange blomster fikk ikke pollen.

Det var ingen humler eller andre bier der.
Men det var veps.
Veps spiser kjøtt.

Det er smartere for blomstene
at det er insekter som sprer pollen.
Da kommer det rett til blomstene.
Da kan det bli frø og nye planter.