Finn humler!

Foto: Arnstein Staverløkk/NINA. Grafisk utforming: Kari Sivertsen/NINA

Det er morsomt
å kjenne igjen humler.
Her
er en plakat
med bilder av humler i Norge.