Den røde lista

Noen humler står på «den røde lista».
Det er ei liste over humler
som det blir færre av.

Kløverhumle

1. Kløverhumle har lang tunge og liker kløver og andre dype blomster. Foto: Arnstein Staverløkk

Slåttehumle

2. Slåttehumle har lang tunge og liker kløver og andre dype blomster. Foto: Arnstein Staverløkk

Lundgjøkhumle

3. Lundgjøkhumle har kort tunge og liker blåklokke, selje, geitrams og bringebær. Foto: Arnstein Staverløkk

Kysthumle

4. Kysthumle har lang tunge og liker erteplanter, vikker, lyng ved kysten. Foto: Arnstein Staverløkk

5. Gresshumle har lang tunge og liker mange blomster i veikanter og enger. Foto: Arnstein Staverløkk