Beinet til ei humle

Beinet til ei humle

Foto: Arnstein Staverløkk

Bildet er av et bein til ei humle
som heter hagehumle.
Tenk på:
Hva kan slike bein gjøre?