Astrid Løken

Foto: XU

På bildet ser vi Astrid Løken.
Hun var veldig modig.
Hun var spion.
Da var det verdenskrig.
Det var fra 1940 til 1945.
Tyskland okkuperte Norge.

Astrid Løken studerte humler.
Hun gikk ut og så hva de spiste.
Hun gikk alle steder og
spionerte på hva Hitlers soldater
gjorde i Norge
og hva som var planene deres.
Da kunne hun si ifra til andre
i motstandsbevegelsen i Norge.
Hvis de tyske sjefene sa
at hun ikke fikk gå og fotografere,
sa hun at hun bare undersøkte humler.
For hun gjorde det også!

Hun lever ikke nå.
Men da hun levde var hun den som
kunne mest om humler i Norge.
Hun var humleforsker.