208

Bier som sitter på en blomst

BierFoto: Hamody al-iraqi


Det er 208 biearter i Norge.
En art er honningbiene,
som bor hos mennesker.
De andre 207 artene kalles ville bier.
Det er 207 grupper,
og de likner hverandre.
De kan ha litt forskjellig farge,
litt forskjellig pels,
like litt forskjellige blomster,
lage litt forskjellige hus.
Mange har ikke bol med mange bier i.

Hvor er humlene?
35 grupper av de 207 er humler.
De fleste humlene lager bol
med mange arbeidere.