Hjelp humler – Undersøk veikanten

Illustrasjon: Marie

Se om det er blomster langs veien.
Kan dere og lærerne finne ut
hvem som eier veikanten?
Er det noen planer om å
ta vekk blomstene?