Hjelp humler – Undersøk om de har mat

Rødkløver

Finner dere rødkløver? Foto: Zampel

Gå ut og se hva slags blomster det er
i området rundt skolen.
Skriv opp, ta gjerne bilder.
Studer blomstene:
Hvilke insekter tror dere liker disse blomstene?
Er det dype eller flate blomster?
Ser dere noen insekter på dem?