Hjelp humler – Se om det er seljetrær i nærheten

Seljas hannblomst Foto: Eirik Hanssen

Seljas hunnblomst Foto: Eirik Hanssen

Om våren kan dere gå ut og se
om det er seljetrær i nærheten.