Veps, bier og humler  

Norsk veps (hunn)

Veps Foto: S. Rae

Dinoasurene levde for 135 millioner år sida.
Da var det veps.
De spiste mest kjøtt.
Da var det vinden som spredte pollen.
Noen veps begynte å spise pollen.
Blomstene fikk mer farger og saft
for å lokke dem til seg.

Bie på en oransje blomst

Bie Foto: Paul Stein

Det gikk flere millioner år.
Noen veps ble bier.
De spiste ikke kjøtt.
De spiste saft fra blomstene.
De spiste pollen.
Blomstene ble større.
De fikk mer farger.
Bier og blomster forandra seg sammen.

Humle på en blomst

Humle Foto: Mark Burnett

For 35 millioner år sida
ble det kaldere på jorda.
Noen bier blei større og fikk mer pels.
De biene kalles humler.

Humlene er en slags bier.
Humlene liker seg i litt kalde land.
Dere kan lese mer om humler og bier
i kapittel 5.