Noe er gjemt i kjølen! 

Foto: Rob Duval


Se på blomsten her.

Alle erteblomster har en fane, to vinger og en kjøl.

Kan du se noen støvbærere?
Kan du se noe arr og griffel?
Ikke det?
Nei, de er gjemt!

Det er bare ett insekt som kan finne dem.
Blomsten vil ikke gape for noen andre.
Kan du gjette hvem det er?
Ja, det er humla!
Humla er stor og tung
og greier å åpne blomsten.

Da får den mat.
Blomsten blir pollinert.