Inni erteblomsten 

Tegnet etter: Larive and Fleury (1895)

Tegning 1
Vi ser fane, vinger og kjøl.
Inni kjølen er det gjemt noe.

Tegning 2
Dette gjemmer seg inni kjølen!
Dere kan telle 9 støvbærere
som sitter sammen nederst.
Dere kan se en støvbærer som står aleine.
Det er saft der støvbærerne sitter fast.

Så kommer humla.
Humla løfter opp den løse støvbæreren.
Så går humla innover for å drikke saft.
Da begynner en kost å børste!

Tegning 3
Kosten sitter fast på griffelen.
Kosten koster pollen bort på humla!