Vær botanisk tegner

Plansje med blåveis.

Tegning av båveis Illustrasjon: C.A.M. Lindman

Se tegningen av blåveis.
Det er en gammel, stor plakat.
Sånne bilder hang i mange klasserom før.

Dere kan lage nye.
Vil dere være botaniske tegnere?
Det er folk som studerer planter veldig nøye,
og så tegner de dem.

Botanisk betyr «om planter».
Dere kan gjøre dette ute.
Dere kan gjøre det inne hvis det er vinter
og dere får tak i blomster.