Studer blomsten – og tegn

Tre barn som studerer og tegner blomster.

De tegner det de ser.Foto: FRESHFARM


  1. Å være to sammen er smart.
  2. Å bruke luper er smart.
  3. Å se i en flora er smart.
  4. Ha med blyant og viskelær
    og flere ark til å tegne på.
    Fargeblyanter er fint.
  5. Snakk sammen om hva dere har tenkt å se.