Bruk en flora

Boka Floraen i farger

Forsiden av boka Floraen i fargerIllustrasjon: Henning Anthon

En plansje av kløver.

Illustrasjon: Henning Anthon

Mange skoler har denne fine boka.
Den heter Floraen i farger.
Det er en flora.
En flora er en oversikt over blomster.

Det nederste bildet er fra ei side i boka.
Dere er ute på tur og ser blomster.
Dere ser i boka for å finne ut
hvilken blomst dere ser ute.
Det er en slags kviss.