Røtter

Ei gulrot med gulrotgress

Gulrot Illustrasjon: Svetlana Voronkova

Rota sine oppgaver

Rota holder planta fast i jorda.
Rota henter næring fra jorda.
Vi kan kalle det maten
til planta, men vi sier næring.

I jorda er det mange ting planta trenger
for å vokse. Det er jern og mye annet.
Stoffene blander seg med vannet i jorda.
Røttene suger opp dette vannet.
Vannet med næring går i rør opp gjennom rota
og til stilker og blader og blomster.