Korn med mange frø og lange røtter

Åker med hvete.

Hvete med lange røtter Foto: Bluemoose

Hveteplanta kan ha mer enn 40 frø på ett aks.
Planta har mange aks.
Det trengs mye næring fra jorda!

Planter med korn har lange røtter
Vet du hvor langt 500 meter er?
Ta fem hundre lange skritt i skolegården og se.
Tenk på ei plante med korn. Hvis du tar
alle røttene til ei kornplante
og legger dem etter hverandre,
kan det bli 500 meter!

Hvorfor er det fint for kornet?