Våren er en årstid

Hestehov

HestehovIllustrasjon: Svetlana Voronkova

I Norge er våren i mars, april og mai.
Det blir mer solskinn og varme.
Snøen smelter først i Sør-Norge.
Snøen smelter seinere i Nord-Norge.
Blomstene kommer opp av jorda.
Trærne får løv.

Insekter og smådyr begynner å leve.
Mange fugler kommer fra varme land.
Våren er tida mellom vinteren
og sommeren.
Våren er en årstid.