Røttene til erteplanta 

Et tverrsnitt av jorda viser hvordan røttene til erteplante vokser.

Røttene til erteplanta Illustrasjon: Svetlana Voronkova

Ser du de hvite kulene?
Det er knoller.
Inni dem er det noen bakterier.
De heter Risobium.
De spiser noe i lufta som heter nitrogen.
Det kan erteplanta bruke til å lage proteiner.
Som takk får bakteriene sukker av planta.

Erteplanta og risobium-bakteriene
lever sammen.
De lever i symbiose
Det betyr at de trenger hverandre.

Visste du at proteiner lager kjøtt
i mennesker og dyr?