Linerle 

Linerle

Ei linerleFoto: Algirdas

Her kan du se en liten film om en fugl.
Det er ei linerle.

Linerla er en fugl.
Linerla vipper opp og ned 
med hale-fjærene når den går.
Det kan du se på filmen.
Derfor har linerla også et annet navn:
Vippe-stjert!
Stjert betyr halen på en fugl.  

Når vi ser linerla første gang om våren, 
sier vi: – Nå er det vår!

Linerla spiser insekter.
I Norge er det lange, lyse dager
om våren og sommeren.
Da er det mange insekter i Norge.
Det er derfor den flyr helt fra Afrika 
når det blir vår her. 
Linerla får mye mat. 
Den legger egg og får unger.