Hull som en munn

Grønt blad sett gjennom mikroskop.

Er det munnen til et blad? Bildet er tatt med et elektron-mikroskop.Foto: Photohound

Se det grønne bildet.
Det er bladet til ei tomatplante.
Det er forstørra veldig mange ganger.
Vi ser et hull som heter spalte.
Det er mange sånne hull
på undersiden av bladet.
Det likner på en munn.

Den tar inn karbondioksid fra lufta.
Den slipper ut oksygen og vann-damp.
Er det tørt vær, kan den lukke seg
for å beholde vannet inne i bladet.

Oksygenet som bladet puster ut,
er det oksygenet vi trenger!
Ingen planter, ingen luft, ingen mennesker og dyr!