Gulrot 

Gulrøtter med flere forskjellige farger

Gulrøtter i mange farger Foto: Stephen Ausmus

Gulrot i blomst

Gulrota lager blomster Foto: Rasbak

Frø fra gulrot

Frø fra gulrot-blomstFoto: Roger Culos

Ei gulrot kan ha mange farger.
Gulrota er god å spise.
Gulrøtter er bra for kroppen vår.
Vi kan la noen gulrøtter stå igjen i jorda.
Neste vår kommer det opp stilker
med blomster på.
Rota blir mat for blomsten.
Rota dør.
Det blir nye frø i blomsten.
Frøene kan bli nye gulrøtter.